Vietnamese (Vietnam)English (UK)

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN LONG TOÀN
Công ty Cổ Phần Đông Lạnh Thủy Sản Long Toàn được thành lập ngày 03/08/2005 theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam.
Tên giao dịch: Long Toan Company.

Xem chi tiết

Sản phẩm tiêu biểu